Děláme vše pro čistší budoucnost

Jsme společensky a ekologicky zodpovědná společnost.

Pracujeme aktivně na tom, aby “čistší budoucnost” nebyla jen heslem z našich firemních plakátů. A co konkrétně pro to děláme?

Vše o udržitelném chování naší společnosti naleznete ZDE.

ČISTÁ BUCOUCNOST JE OPRAVDU NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL

Péče o životní prostředí je základem našeho podnikání. Když jde o odpady, které společnost sváží, přísně dbáme o ekologický dopad našeho podnikání. Proto nejsou naše skládky jen zařízeními pro ukládání odpadu, ale jsou vybaveny moderními třídícími linkami, dekontaminačními plochami i plochami pro biologickou úpravu odpadů a zařízeními na ekologické čištění průsakových vod. Skládkový plyn využíváme k výrobě elektrické energie a díky tomu jsou naše pracoviště na skládkách soběstačná.

Ale péče o čistší budoucnost patří neodmyslitelně i do našeho interního firemního života. Například, naše vozy jezdí na zemní plyn a fakturujeme výhradně v elektronické podobě. Každý detail se počítá!

ČISTÁ BUDOUCNOST ZNAMENÁ ŘÍCT ”NE” LHOSTEJNOSTI

 V regionech, kde působíme jsme vnímání jako dobří sousedé. Proč? Protože podporujeme rozvoj měst a obcí a spolupracujeme s nimi na podpoře celé řady projektů a institucí z oblasti životního prostředí a vzdělávání. Investujeme svůj čas i finanční prostředky tam, kde můžeme ostatním pomoci, tam kde jim chybí potřebné znalosti nebo podpora silného partnera. Společně s místními pracujeme na zlepšení. Přesně tak, jak dobrý soused má!

 Ale náš zájem o rozvoj se neomezuje pouze na ekologické projekty. Účastníme se charitativních a kulturních akcí, podporujeme místní spolky a sportovní kluby, které pomáhají život místních udělat barevnější.

 

ČISTÁ BUDOUCNOST PATŘÍ NAŠIM DĚTEM

 Protože myslíme naši misi o čisté budoucnosti skutečně vážně, uvědomuje si, že musíme pro tuto myšlenku nadchnout i budoucí generace - naše děti. Zároveň chápeme, že abychom nadchli co nejvíce lidí pro náš cíl, musí to být zábava. Každý máme ve svém životě spoustu věcí, které “musíme”, proč přidávat další? Proto naše provozovny dělají v rámci dětských dnů a dnů země veselé programy a soutěže s tématy, které mají dopad na ekologické vnímání a chování - například s tématy o třídění odpadu. Pravidelně také chodíme dělat soutěže i do místních školek a škol.

 Těchto akcí se účastní zaměstnanci z různých oddělení, ale i brigádníci. Ale nemyslete si, že jsou to akce povinné nebo organizované shora! Naopak, zaměstnanci se podílejí dobrovolně, přinášejí vlastní nápady a to dělá tyto projekty ještě zajímavějšími. Všichni, kdo se na těchto akcích podílejí, se schodují na jednom: vidět nadšení dětí a zájem o naši práci je neuvěřitelný zdroj pozitivní energie a to nejen do pracovního života. Proto se podobné dobrovolné aktivity staly nedílnou součástí naší firemní kultury.

 

ČISTÁ BUDOUCNOST ZAČÍNÁ NÁPRAVOU ŠKOD Z MINULOSTI

 Naši zemi jsme bohužel nezdědili v té nejlepší ekologické kondici. Ale to pro nás neznamená překážku - naopak, je to šance udělat něco prospěšného pro nás všechny. Proto aktivně pomáháme životnímu prostředí zotavit se z dopadů těžkého či chemického průmyslu. A to nejen u nás, ale po celé Evropě. Kontaminované zeminy a vodní plochy vracíme do původního stavu tak, aby mohly opět sloužit lidem!

 

ČISTÁ BUDOUCNOST ZNAMENÁ ODPOVĚDNOST A TRANSPARENTNOST

 Všichni v AVE cítíme odpovědnost za to, odvádět co nejlepší práci a proto jsme certifikováni ve všech oblastech, které do nakládání s odpady a péčí o životní prostředí spadají. Ať už to jsou normy evropské (jako např. ISO 14001 environmentální management) nebo tuzemské certifikace jako je „Odborný podnik pro nakládání s odpady“.

Naše podnikání je maximálně transparentní - všichni v AVE dodržujeme přísný etický kodex a pravidelně absolvujeme školení z oblasti zásad při získávání veřejných zakázek. Čisté prostředí musí být nejen v přírodě!

 

Bavilo by vás podílet se na takovém poslání? Pošlete nám něco o sobě. Těšíme se, až vás poznáme osobně!

Pošlete nám kontakt

Máte zájem u nás pracovat? Ozveme se vám…

Vložit vlastní přílohu (JPG, PDF, DOC, DOCX, ODT, ZIP)
Max. velikost 5 MB

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Více informací naleznete zde.