Vyhledávání
  • Proč AVE
  • Práce v AVE
  • Hledáme
  • Příběhy kolegů
Vyhledávání

Hledáme vás

Přidej se k nám! Hledáme řidiče a dělnické práce!

Přidejte se k nám

Proč AVE

Většina lidí nevidí odpadky jako něco pozitivního. Pro nás je však každá nádoba s odpadem příležitostí k tomu udělat něco užitečného pro lidi žijící v našem městě, pro firmy dávající práci našim spoluobčanům a především pro přírodu, kterou jsme se rozhodli aktivně chránit a pracovat na její čistší budoucnosti.
 
Naši zaměstnanci se shodují na tom, že mají příležitost realizovat se pracovně v týmu lidí smýšlejících podobně, v týmu lidí, kterým čistota jejich okolí není lhostejná. U nás, vidíte výsledky své práce každý den.

Přestože jsme velká a silná společnost s dlouhou tradicí garantující stabilitu, jsme vždy lokální firmou, malým autonomním týmem pracujícím v regionu nebo městě.

Profesionalita v odpadovém hospodářství a ochraně životního prostředí

Růst v odpadovém hospodářství a ochraně životního prostředí

Ohleduplnost v odpadovém hospodářství a ochraně životního prostředí

Týmová práce v odpadovém hospodářství a ochraně životního prostředí

Výkonnost v odpadovém hospodářství a ochraně životního prostředí

Partnerství v odpadovém hospodářství a ochraně životního prostředí

O nás

Naše společnost byla založena už v roce 1993 a to německou firmou RWE AG. V roce 2004 bylo jméno společnosti změněno na současný název AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a od roku 2013 máme českého vlastníka.

Rosteme, ale zachováváme si přátelskou atmosféru

Náš dlouhodobý a trvalý růst není založen na expanzi z centra do regionů, ale naopak na přidávání menších lokálních firem do naší skupiny AVE. Lokální firmy zůstávají samy sebou a nejsou násilím měněny do jednolité korporátní kopie mateřské firmy. To nám umožňuje zachovat si kulturu malých týmů, které spolupracují na společném cíli. Pro zaměstnance to pak znamená zachování atmosféry, kterou měli ve své práci rádi, a posílení jistot a zázemí díky novému, silnému partneru – AVE.

 

 

 

 

 


Zaměstnancům se u nás líbí

To, jak jsme úspěšní v našem podnikání a v péči o naše zaměstnance, nejlépe potvrzuje rostoucí počet zaměstnanců. Posuďte sami: v době změny názvu na AVE u nás pracovalo 448 zaměstnanců, během dvou let se počet více než zdvojnásobil na 990, v roce 2012 to bylo už 1279 a v roce 2015 téměř 1900 zaměstnanců. Během 10 let se počet zaměstnanců téměř zečtyřnásobil. To je pro nás důkazem, že naše firemní kultura a péče o zaměstnance mají co nabídnout.

Klademe důraz na kvalitu i péči o zaměstnance

Zajímá vás více o zaměstnání u nás? Pošlete nám něco o sobě. Těšíme se, až vás poznáme.

 

Co nabízíme

Jaké benefity byste ocenili u svého zaměstnavatele? My jsme se zeptali našich kolegů.

Moje práce musí mít smysl

Výsledky vaší práce jsou vidět každý den - ať už je to čisté okolí, udržované komunikace, fungující veřejné osvětlení nebo demolice starého průmyslového objektu, který ohrožoval okolí. Aby to vše fungovalo, vyžaduje to spoustu práce a úsilí lidí nejen v terénu, ale i v zázemí firmy. 

Musí mi vyhovovat firemní kultura

Přestože jsme silná firma působící po celé České republice, naše struktura není centralizovaná a vše není “řízeno z Prahy”. Spolupracujeme jako skupina menších rovnocenných lokálních týmů, které táhnou za jeden provaz a pracují na společném cíli.

To se odráží i v naší firemní kultuře postavené na přátelské atmosféře. Budete totiž pracovat v malém, stabilním týmu, který je spjatý s místem, kde působí, a pracují v něm lidé, kteří znají a milují místo, kde pracují. Budete znát všechny své kolegy a oni vás. Zapomeňte na manýry velkých korporací, neosobní prostředí a rozhodnutí typu “o nás bez nás”.

Pravidelná setkávání všech zaměstnanců z celé republiky při sportovních akcích či na vánočním večírku AVE jsou nedílnou součástí naší firemní kultury. Velmi si vážíme spolupráce s Evou Adamzcykovou, jednou z nejvýznamnějších tváří českého sportu.

Musím mít možnost rozvíjet se profesně i osobně

Na úspěchu AVE se podílí mnoho lidí různých profesí, proto je různorodý i přístup ke vzdělávání a růstu na jednotlivých pozicích.

Protože se trh, firma i zaměstnanci rychle rozvíjejí, musí se logicky měnit i tréninkové programy.

Veškerá odborná školení potřebná pro vaši práci a pro váš profesní růst považujeme za samozřejmost

Firma se musí postarat o mé základní potřeby

Kromě výše uvedeného existují také základní potřeby bezpečí a jistoty, ke kterým může každý zaměstnavatel přispět. Benefity jako je stravenkový paušál, přispívají k tomu, že se naši zaměstnanci nemusí odbývat nebo nemusí trávit čas přípravou jídla, když se mohou věnovat své rodině nebo svým zájmům a koníčkům.

Benefity jako penzijní a životní pojištění myslí na vaši budoucnost. Za čas strávený prací pro AVE získáte nejenom pravidelnou výplatu, na kterou se můžete 100% spolehnout, ale také příspěvek na lepší život v budoucnosti.

Jsou toto dostatečné důvody i pro vás? Pošlete nám něco o sobě. Těšíme se, až vás poznáme.

Firemní hodnoty

Naše firemní hodnoty se skutečně promítají do každodenního pracovního života všech zaměstnanců a oni je vnímají jako to, co je spojuje s AVE. A co tedy na ně říkají? Zeptali jsme se…

Profesionalita – jsme experty v oboru a vzorem pro ostatní

Růst – rozvoj zaměstnanců je základním předpokladem růstu společnosti

Ohleduplnost – jsme ohledupní k životnímu prostředí i k sobě navzájem

Týmová práce – respektujeme se navzájem, uznáváme odlišné názory a táhneme za jeden provaz

Partnerství – zakládáme si na dlouhodobé spolupráci a otevřené komunikaci

Výkonnost – hledáme a zavádíme jednoduchá a efektivní řešení

Flexibilita – pružně reagujeme na nové situace a požadavky a neustále hledáme příležitosti pro zlepšení

Co říkají lidé na práci u nás?

První, co mě ve spojení s AVE napadne, jsou příjemní a vstřícní lidé.

Snad to nebude znít jako naučená fráze, ale opravdu se těším do práce.

V AVE se mi moc líbí podpora maminek s dětmi.

Ne vždy se všechno povede dokonale. Ale AVE mi dalo zkušenost, že i problémy lze řešit s úsměvem – nakonec chybami se člověk i firma učí a zdokonaluje.

Jsme společensky
a ekologicky odpovědná společnost

Pracujeme aktivně na tom, aby “čistší budoucnost” nebyla jen heslem z našich firemních plakátů. A co konkrétně pro to děláme?

Čistá budoucnost je opravdu náš společný cíl

Péče o životní prostředí je základem našeho podnikání. Když jde o odpady, které společnost sváží, přísně dbáme na ekologický dopad našeho podnikání. Proto nejsou naše skládky jen zařízeními pro ukládání odpadu, ale jsou vybaveny moderními třídícími linkami, dekontaminačními plochami i plochami pro biologickou úpravu odpadů a zařízeními na ekologické čištění průsakových vod. Skládkový plyn využíváme k výrobě elektrické energie atp.

Čistá budoucnost je společný cíl

V regionech, kde působíme, jsme vnímání jako dobří sousedé. Proč? Protože podporujeme rozvoj měst a obcí a spolupracujeme s nimi na podpoře celé řady projektů a institucí z oblasti životního prostředí a vzdělávání. Investujeme svůj čas i finanční prostředky tam, kde můžeme ostatním pomoci, tam kde jim chybí potřebné znalosti nebo podpora silného partnera. Společně s místními pracujeme na zlepšení. Přesně tak, jak dobrý soused má!

Účastníme se charitativních a kulturních akcí, podporujeme místní spolky a sportovní kluby. 

Naše provozovny dělají v rámci dětských dnů a dnů země veselé programy a soutěže s tématy, které mají dopad na ekologické vnímání a chování - například s tématy o třídění odpadu. 

Čistá budoucnost začíná nápravou škod z minulosti

Naši zemi jsme bohužel nezdědili v té nejlepší ekologické kondici. Ale to pro nás neznamená překážku - naopak, je to šance udělat něco prospěšného pro nás všechny. Proto aktivně pomáháme životnímu prostředí zotavit se dopadů těžkého či chemického průmyslu. A to nejen u nás, ale po celé Evropě. Kontaminované zeminy a vodní plochy vracíme do původního stavu tak, aby mohly opět sloužit lidem!

Čistá budoucnost znamená odpovědnost a transparentnost

Naše podnikání je maximálně transparentní - všichni v AVE dodržujeme přísný etický kodex a pravidelně absolvujeme školení z oblasti zásad při získávání veřejných zakázek.  

Bavilo by vás podílet se na takovém poslání? Pošlete nám něco o sobě. Těšíme se, až vás poznáme.